Допълнителна информация за програмата

 

1. Необходимите документи за кандидатстване могат да бъдат:

  • попълнени в онлайн формуляра за кандидатстване;
  • свалени като файл от сайта, попълнени и изпратени по пощата или чрез куриер;
  • закупени в книжарницата на висшето училище или на специализирания му щанд по време на кандидат-студентските борси и изложения;

2. Копие и оригинал на диплома за завършено висше образование.

Оригиналът се връща на кандидат-студента, след сравняване на данните с копието.

3. Копие на дипломата за завършено средно образование;

4. Документ за платена такса за обработка на кандидатстудентски документи;

ВАЖНО: Всички кандидати ще преминат интервю за прием в програмата!

Срокът за кандидатстване е до 15 февруари. Документи се подават на място в сградата на ВУЗФ или онлайн на адрес:

http://www.vuzf.bg/?Template=CandidateFormMaster

Ценaта на магистърската програма е според придобито висше образование:

  • За икономисти:

продължителност на програмата- 2 семестъра;

такса-1400 евро за цялата програма

  • За неикономисти:

продължителност на програмата- 3 семестъра;

такса-2100 евро за цялата програма

За завършилите бакалавърска степен във ВУЗФ, УНСС, СА „Д.А.Ценов“– Свищов, ИУ – Варна, Стопански факултет на СУ и Направление Икономика на НБУ – 600 евро

  • Студентите имат възможност да разсрoчат семестриалните си такси в рамките на семестъра.

Новоприетите студенти заплащат семестриалната такса в левове по банков път в обявените срокове след класирането, на което са приети.

За студенти в родствени връзки (братя и сестри, деца и родители, съпрузи във валидни съпружески отношения) с обучаващи се във ВУЗФ студенти по българските програми  в магистърската степен, таксата за обучение е по-ниска с 20 на сто за втория студент.

При разсрочено плащане на семестриалната такса тя се покрива на три вноски в рамките на семестъра;
Може да се кандидатства и за студентски кредит, на който ВУЗФ да бъде гарант;

* Кандидати, които не са се дипломирали като бакалавър от направление „Икономика“, се обучават в три семестъра.

Всички кандидати ще бъдат поканени за интервю в лична среща или по телефон, с представители на ВУЗФ.

Кандидатите ще бъдат оценявани въз основа на професионалното си представяне и личностни характеристики.

 

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Телефон

Магистърска програма: ПРОДАЖБИ, БИЗНЕС ФИНАНСИ И КОМУНИКАЦИЯ

Заповядайте в най-иновативната университетска програма за гарантиран кариерен и бизнес успех. Световни топ програми, пренесени изцяло от света на бизнеса- конкретни практически казуси, доказани експерти, елитна група студенти. Ние не обучаваме студенти- ние създаваме бъдещите лидери!