Първи семестър

Темите. включени в дисциплината „Потребителско поведение са:

 • Маркетингова стратегия. Корпоративна стратегия, стратегия на стратегическа бизнес единица и маркетингова стратегия
 • Процесът на стратегическо маркетингово планиране.
 • Анализ на пазара. Дефиниция за маркетингов пазар. Необходимост, цели и етапи на анализа на пазара.
 • Анализ на маркетинговите разходи. Методология на анализа на маркетинговите разходи по сегменти. Анализ разходи-обем-печалба. Използване на анализа разходи – обем – печалба при разработването на маркетингова стратегия.
 • Сегментиране.
 • Избор на целеви пазар.
 • Стратегия за позициониране.

ДисциплинатаПсихология на рекламата“ разглежда:

 • потребителско поведениe;
 • начини за влияние;
 • действие и доминиранe-културен подход.

Този подход разглежда маркетинга през погледа на потребителите и мрежата от комуникационни канали, която  образуват. Те оказват пряко влияние върху маркетинга на организацията и спомагат процеса на преосмисляне на подхода за реализиране на избраната стратегията.

Дисциплината “Създаване и изпълнение на маркетинг план” е предназначена за блока професионални дисциплини на различни специалности. Характерът й на надстроечна и същевременно на професионална дисциплина с широко приложение се определя от мястото на маркетинга в съвременната пазарна икономика – като философия на бизнеса, ориентирана съм нуждите и потребностите на купувачите; като подход при решаване пазарните задачи и цели; като нов тип култура.

Крайната цел на курса по маркетинг във финансовите институции е да даде необходимите знание и създаде навици у студентите да мислят и анализират пазарните процеси с помощта на маркетинговите категории и термини, които са в основата на останалите икономически дисциплини, включително и в тези, които определят избраната от тях специалност. Същевременно курсът по финансов маркетинг ще подготви бъдещите специалисти да разработват, организират и претворяват собствени маркетингови стратегии в съответната област, която са избрали.

 

В програмата е заложено разработване на практически проект за софтуерна компания и реализирането на неин продукт извън България.

Организациите трябва да комуникират ефективно със своите клиенти и останалите заинтересовани страни, за да се отбележи значителен прогрес в развитието им. Този курс обхваща основните принципи за събиране и обработка на информация от потребителите и ефективното управление на отделните елементи на комуникационен микс:

 • Интегрирани маркетинг системи;
 • Канали за продажби;
 • Ценоопбразуване;
 • Планиране на продажбите;
 • KPIs в продажбите;
 • Генериране на печалба.

Гост лектор: Никола Гечев (мениджър продажби VIVACOM)

Втори семестър

Темите, които са включени в дисциплината „Дигитален маркетинг и социални медии“ са:

 • УВОД В ДИГИТАЛНИЯ МАРКЕТИНГ

Уводният модул на програмата ще се фокусира върху основните принципи на дигиталния маркетинг (известен също като онлайн маркетинг, интернет маркетинг или уеб маркетинг).

 • ДИСПЛЕЙ РЕКЛАМА

Поставя основите за изпълнение и управление на ефективни кампании с използване на дисплей реклама. Представя основните концепции и терминология, свързана с този тип реклама, набора от формати за дисплей реклама и начините за избор на най-подходящия рекламен формат за дадена кампания.

 • SEM (SEARCH ENGINE MARKETING)

Показва как се изпълняват и управляват рекламни кампании, свързани с търсене. Лекциите обръщат внимание на основните концепции и терминологията, използвана в областта на PPC, както и дават на курсистите техническо разбиране и умения за изграждане и поддържане на ефективна PPC стратегия.

 • SEО (SEARCH ENGINE OPTIMISATION)

Модулът се спира на основните понятия и терминология, използвани в областта на SEO и know-how за създаване и реализиране на успешна SEO стратегия. Дава информация за обхвата от специализирани инструменти, които са на разположение за оптимизация, вкл. onpage техники за оптимизация и избор на ключови думи.

 • СОЦИАЛНИ МЕДИИ

Модулът за социални медии запознава курсистите с начините за ефективно ангажиране на аудиторията в широк спектър от социални медийни платформи.

 • МОБИЛЕН МАРКЕТИНГ

Фокусира се върху използването на силата на мобилните технологии като начин за достъп до все повече мобилни потребители.

 • СЪДЪРЖАНИЕ ЗА УЕБ

Модулът акцентира върху особеностите при създаване на съдържание за уеб, в т.ч. електронни издания и блогове, фирмени сайтове, PR и маркетинг материали.

 • АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ

Дава възможност за пълно измерване, мониторинг и оптимизиране на дигитални маркетингови дейности. Курсистите ще научат кои са специализираните инструменти, които са на разположение за измерване и следене на онлайн трафик. Модулът ще даде теоретична и практическа основа за използване на анализа на

Учебната дисциплина „Бизнес финанси“ е фокусирана върху процесите на покупки и продажби на продукти и услуги. Същевременно въпросите, обхванати от нея, дават цялостен поглед върху финансите на комерсиалните организации.

В рамките на тази учебна дисциплина се изучават моделите за финансов анализ, намерили най-широко приложение в практиката, заради своята полезност.

В резултат от обучението в рамките на курса студентите получават знания и развиват умения, позволяващи им да асоциират отделните процеси от дейността на предприятието с конкретни финансови измерители и показатели.

Освен това те придобиват познания, позволяващи им да индентифицират причинно-следствени връзки, да определят зависимостите между дейности и резултати и да ги измерват, чрез финансови параметри.

 • Делови етикет
 • Стилове в комуникцията
 • Дипломаичност
 • Изграждане на доверие
 • Международни различия

Програмата  на курса включва:

 • Бизнес процеси;
 • Canvas planning;
 • Управление на ключови клиенти;
 • Project Management в продажбите;
 • Договаряне;
 • Изграждане на партньорски отношения.

В този курс ще разгледаме реални казуси от най-големите брандове в автомобилната индустрия: AUDI, BMW, MAZDA.

Уменията за преговори са необходими както в личен, така и в професионален план. Независимо дали те са вродени или не, съществуват няколко ключови практики, овладяването, на които значително подобрява уменията за преговори с работодатели, колеги и клиенти.

По време на този курс на участниците се предоставя богат набор от теория и практически инструменти,както и възможност за практикуване и подобряване на наученото.

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Телефон

Магистърска програма: ПРОДАЖБИ, БИЗНЕС ФИНАНСИ И КОМУНИКАЦИЯ

Заповядайте в най-иновативната университетска програма за гарантиран кариерен и бизнес успех. Световни топ програми, пренесени изцяло от света на бизнеса- конкретни практически казуси, доказани експерти, елитна група студенти. Ние не обучаваме студенти- ние създаваме бъдещите лидери!