Виктория е сертифицирана от Bob Proctor, Proctor & Gallaher Insitute, НЛП Практик и Хипнотерапевт, член на Американската асоциация за интегративна психология. Тя е и съавтор на две книги издадени в САЩ,  Канада и България.

През 2011 година получава наградата “Бизнес Дама на годината”, съосновател и член на международния менторски екип “SEVEN”. Има 15 години опит в динамична корпоративна среда на ключови търговски  позиции. След опита си в компании като Pirelli, Telenor, Allterco, Виктория Лазарова решава да надгради своите знания и умения и да помага на хората и компаниите да се развиват и успяват по нов начин.

Тя става ученик на самият Боб Проктър и взема най-високият клас сертификация на неговите коучинг програми.