Магистър организационен психолог и сертифициран бизнес треньор с повече от 8 години практически опит в провеждането на тренинги, обучения и тиймбилдинг в България и в страните от Балканския полуостров. От месец септември 2014г. стартира собствен проект: I can be … – инициатива насочена към развитието на презентационни умения при младите хора и осъществяването на връзката между образованието и бизнеса в България.

Професионален опит:

  • Над 8 години в консултантски компании:
  • Влязох в над 60 компании опериращи на българския пазар, от всички сектори (Финанси, Фармация, АйТи, Производство, Телекомуникации, Транспорт, Търговия и т.н.)
  • Повече от 300 обучения
  • Обучих над 8000 души, заети в различни сектори и на всички нива в компаниите (служители експерти, търговци, среден и висш мениджмънт)
  • Теми на обученията: Ефективна комуникация, Презентационни умения, Мениджмънт и лидерство, Управление на времето, Управление на промяната, , Умения за продажби, Водене на преговори, Ефективна работа в екип, Фасилитиране на срещи, Тиймбилдинг и др.