Бисер е главен асистент във Висшето училище по застраховане и финанси. Той е сертифициран вътрешен одитор (CIA), член на Управителния съвет на Института на вътрешните одитори в България.

Бисер има над 20 г. опит в областта на счетоводната отчетност. Ръководил е счетоводни отдели на предприятия от реалния и неправителствения сектор.

 

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit