Доц. д-р Илиева-Колева е преподавател в Университета ВУЗФ, в международния факултет на университета Шефилд и в Университета за национално и световно стопанство. Дисциплините, по които Даниела преподава са “Стратегически мениджмънт”, “Организационно поведение”, “Бизнес комуникации”, “Бизнес коучинг” и “Корпоративна социална отговорност”.

Също така тя е експерт по “Международен туризъм и мениджмънт в туризма”. Има бакалавърска степен по “Бизнес администрация”, магистърска степен по “Маркетинг” и докторска степен по икономика. Професионален консултант е по “Бизнес етикет и международен протокол”. Тя е и сертифициран мастър-практик по невро-лингвистично програмиране, както и сертифициран мастър по коучинг и хипнотерапия.