Николай Недялков е признат IT специалист в България и чужбина. Завършва специалност „Информатика и електронен бизнес“ във Факултета по математика и информатика на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, където в момента преподава. През 2004 г. основава Асоциацията за информационна сигурност, в която днес членуват над 400 специалисти. В същата година е отличен от президента на България с грамота „Джон Атанасов“ за цялостен принос за развитие на IT обществото.

Николай Недялков  е бил изпълнителен директор на една от най- големите ICT компании в България, където ръководи няколко големи проекта за правителството, съветва министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Днес той е изпълнителен директор на TiXi.