Никола Гечев ръководи Дирекция Корпоративни продажби на Vivacom.

Професионалният му път в телекомуникациите стартира преди 10 години като търговски представител в компанията. През следващите години преминава последователно през позициите на старши търговски представител, регионален мениджър и старши мениджър в дирекция Корпоративни продажби.

Никола Гечев е завършил висшето си образование по Международни икономически отношения в УНСС и преминава допълнителни квалификации в сферата на продажбите, управлението на екипи, финансите и маркетинга.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit