Опитът й в търговската и бизнес сферата е повече от 10 години, а конкретно с развитие на хора и водене на обучения се занимава повече от 8 години, като през обученията и индивидуалните консултации с нея са минали повече от 3500 човека.

През всички тези години Петя работи в почти всички големи градове в страната и през обученията й са преминали над 2000 човека. Това й дава възможност да намира правилния подход към хора с различни ценности, което обогатява опита й още повече.

Обученията, които Петя провежда са на различни бизнес теми, както и теми за личностно развитие. Те са изключително практично насочени, с малко теория и много взаимодействие с аудиторията, което само по себе си води и до бързо и дълбочинно осъзнаване на специфичния материал.

В тренингите се разглеждат различни, работещи модели и теории и се използват различни техники от психологията и НЛП.

В работата си с Петя Пенева хората успяват да придобият повече самочувствие и увереност в себе си, заедно достигат до удоволетворяващи нива на способността им за управление на емоциите, започват да общуват по-ефективно, придобиват навици за правилно управление на времето и лична удоволетвореност. Придобитите умения на бизнес обученията им помагат да повишат личната си ефективност, да повишат резултатите си и тези на екипите си, да бъдат по-ефективни лидери и работата с хората, които ръководят да бъде приятна и удоволетворяваща.а

Специализира в разработването на иновативни и интерактивни обучения, които активно да въвличат аудиторията и да ангажират вниманието. Богат опит в създаването и управлението на екипна динамика, обратна връзка, оценка и други. Богат професионален опит в управлението на проекти. Отличава се с енергия, чувство за хумор и опит.